У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Рекламна діяльність підприємства
Количество страниц 40
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20348.doc 
Содержание Глава 2. Рекламна діяльність підприємства MAS Elektronіk AG 3
1.Загальна характеристика підприємства MAS Elektronіk AG 3
2.Структура підприємства 13
3.Рекламна політика підприємства 18
4.Основні напрямки розвитку підприємства 26
В исновки 40
Глава 3. Пропозиції по розширенню рекламної діяльності MAS Elektronіk AG 42
1.Пропозицїї щодо розширення прямої реклами MAS Elektronіk AG 42
2.Пропозицїї щодо складання бюджету безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру MAS Elektronіk AG та розрахунок ефективності 44
3. Вдосконалення стратегії просування продукції MAS Elektronіk 49
Висновки 52
Список літератури 55


Метою компанії MAS Elektronik AG в області забезпечення якості є розробка, впровадження і супровід проектів, здатних задовольнити самим високим вимогам замовників.
Компанія MAS Elektronіk AG як системний інтегратор повного циклу, пропонує комплексний пакет телекомунікаційних послуг, застосовує комплексний підхід до рішення задач побудови корпоративних рішень. Створення системи, яка б забезпечила виконання всіх необхідних задач, вимог і побажань з боку замовника, базується на наступному методологічному підході технічних проектів: розробка схем інженерного устаткування: інженерні мережі енергопостачання і зв’язку; проектування інженерних мереж і систем; розробка спеціальних розділів проектів; проектування засобів захисту інформації; проектування мереж і монтаж устаткування.
До основних цінностей компанії ДП «МАС Електронік» відноситься персонал компанії. Основне завдання відділу кадрів пошук нових висококваліфікованих фахівців, найбільш ефективне використання здібностей співробітників відповідно до мети підприємства і суспільства, збереження здоров'я кожної людини і установлені відносини конструктивного співробітництва між членами колективу.
ДП «МАС Електронік» прагне досягти високої ефективності діяльності, що відповідає сучасним вимогам якості продукції, довіри партнерів і добробуту всіх співробітників, створення атмосфери конструктивного співробітництва, при якому кожен член колективу зацікавлений у найбільш повній реалізації своїх здібностей. Загальні цілі відображають концепцію розвитку фірми і розробляються на тривалу перспективу.
Компанія гарантує підтримку і допомогу тим співробітникам, які прагнуть розвивати якості, що дозволяють досягти більшої особистої і командної ефективності. Компанія установлює, що навчання співробітників э одним з найважливіших факторів досягнення конкурентних переваг і повинне забезпечувати: ефективність і прибутковість компанії; стійкі лідируючих позицій технологічної, соціальної і маркетингової конкурентноздатності за рахунок постійного розвитку; наявність сильних зв'язків усередині організації для визначення загальної стратегії, структури і стилю менеджменту; давати можливість для співробітників якісно виконувати завдання.
Планування рекламної кампанії на підприємстві MAS Elektronіk AG - це управлінський процес визначення цілей підприємства в галузі створення контактів з цільовою аудиторією та шляхів їх досягнення. Планування допомагає підприємству подивитися на себе збоку та визначити, як саме реалізувати свою індивідуальність та особливості продукції, що її виробляє підприємство, за умов конкуренції. Планування зв’язує перспективу підприємства із заходами маркетингової політики комунікацій, спрямованими на реалізацію такої перспективи. Плани маркетингу та його складової — маркетингових комунікацій роблять підприємства більш підготов¬леними до постійних змін, від яких так страждає економіка України, дає змогу заздалегідь перебудувати програму дій.
Планування рекламної діяльності на підприємстві MAS Elektronіk AG відбувається в пов’язанні з усіма розділами бізнес-плану підприємства, що допомагає чітко визначити місце реклами в комплексі маркетингу, виходячи з конкретної цінової і товарної та діяльності з організації продажу товарів. Процес планування рекламної діяльності відбувається згідно з логікою ієрархії цілей підприємства.
Суб’єктами управління рекламою на підприємстві MAS Elektronіk AG є вище керівництво підприємства, лінійні та функціональні керівники маркетингових служб, працівники рекламних підрозділів тощо. Як об’єкти управління на підприємстві MAS Elektronіk AG виступають потенційні покупці товарів підприємства, авторитетні особи та торгові посередники. Вплив на об’єкти управління відбувається за допомогою рекламних звернень у пресі, на радіо, телебаченні, в Інтернеті, у транспортних засобах тощо.
Концептуальні основи побудови стратегії розвитку MAS Elektronіk AG:
Стратегія просування: реструктуризація маркетингового відділу та проведення рекламної кампанії;
Стратегія зниження витрат: придбання нового обладнання на склад із метою скорочення витрат на персонал та автоматизації вантажно–розвантажувальних робіт;
Стратегія вдосконалення роботи відділу безпеки на підприємстві;
Стратегія вдосконалення роботи юридичного відділу: розробка переліку документації для забезпечення економічної безпеки на підприємстві;
Стратегія вдосконалення роботи віддму ІТ: впровадження інформаційної програми.
Основними концептуальними основами побудови стратегії розвитку MAS Elektronіk AG будуть наступні напрямки:
У маркетинговій складовій економічної безпеки – реструктуризація маркетингового відділу;
В техніко – технологічній складовій економічної безпеки – придбання нового обладнання на склад із метою скорочення витрат на персонал та автоматизації вантажно–розвантажувальних робіт;
В силовій складовій економічної безпеки – організація відділу безпеки на підприємстві;
В політико – правовій складовій економічної безпеки – розробка переліку документації для забезпечення економічної безпеки на підприємстві;
У інформаційній складовій – впровадження інформаційної програми.
Дуже важливою складовою організаційної структури MAS Elektronіk AG повинен стати маркетинговий департамент.
В структурі маркетингового департаменту слід виділити три підрозділи:
- відділ стратегічного маркетингового планування;
- аналітичний відділ;
- група підтримки.
Основна задача керуючого по товарним групам – організація, управління і координація маркетингу по визначеним напрямкам бізнесу (бізнес-одиницям). При цьому керуючі по окремим товарним напрямкам разом з підлеглими повинні забезпечувати виконання наступних задач:
- визначення загальних стратегічних напрямків розвитку окремих бізнес-одиниць в рамках загальних цілей і задач розвитку MAS Elektronіk AG ;
- здійснення керівництва процесом вивчення ринку, визначення методів і способів вивчення ринку, прогнозування попиту, реалізації продукції;
- управління процесом вивчення життєвого циклу окремих бізнес-одиниць, вироблення рекомендацій з їхнього удосконалювання, вибір нових ринків збуту чи зняття товару;
- визначення стратегії діяльності по просуванню на ринок окремих продуктових груп;
- дослідження діяльності конкурентів на окремих продуктових напрямках і визначення позицій MAS Elektronіk AG в конкурентній боротьбі;
- організація одержання даних по конкретних ринках і про науково-технічний прогрес у конкретній області;
- прогнозування обсягів продажу в залежності від зовнішнього середовища і можливостей MAS Elektronіk AG ;
- організація одержання інформації щодо покупців (кінцевих користувачів) продукції;
- оперативний економічний аналіз поточної збутової діяльності, зокрема, аналіз ходу продаж окремих продуктових груп, його відповідності плановим показникам, вивчення причини відхилень ходу продаж від плану і внесення у них коректив;
- здійснення на основі статистичної економічної інформації і результатів спеціальних досліджень аналізу і прогнозування розвитку ринків;
- розробка пропозицій в області цінової політики щодо окремих продуктових груп.
Доцільним буде впровадження у роботу на складі деталей та комплектуючих електричного вантажного пристрою У-БМЗ-01. Впровадження у технологічний процес електричного вантажного пристрою потребує додаткових витрат у сумі:
- 30800 грн. – на придбання і установку устаткування,
- 2427 грн. – збільшення витрат на електроенергію,
- 4620 грн. – збільшення амортизаційних витрат,
- 3696 грн. – збільшення витрат на ремонт обладнання,
але надає ряд переваг:
- сприяє прискоренню відвантаження товарів, що дозволяє скоротити час обслуговування покупців;
- забезпечує покращення і полегшення умов праці;
- забезпечує безпеку на робочих місцях, правильне чергування праці з відпочинком, виконання санітарно – гігієнічних норм;
- скорочує чисельність працівників, зайнятих тяжкою фізичною працею на 6 чоловік;
- забезпечує річну економію основної і додаткової заробітної плати на 28157 грн., а також економію по спецодягу на 252 грн.;
- економія по нарахуванням на фонд оплати праці становить 10756 грн.;
- таким чином, додатковий прибуток від впровадження електричного вантажного пристрою становитиме 28422 грн.
Впровадження даного програмного забезпечення для роботи з дебіторською заборгованістю дозволить підприємству скоротити дебіторську заборгованість, підвищити свою фінансову стійкість та збільшити суму власного капіталу.
Список литературы 1. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр, — 1996. — № 137—138.
2. Академия рынка: Маркетинг / Пер. с франц. А. Дейян и др. — М.: Экономика, 1993.
3. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. — М.: Тандем, 1997.
4. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. / Пер. с англ. — 5-е изд. — М.; СПб.; К.: ИД «Вильямс», 1999.
5. Башкиров И., Криковцева Н., Азарян Е. Маркетинг потребительских товаров: Учеб. пособие. — Донецк: ДТУ, 1996.
6. Бланк И. Торговый менеджмент. — К.: УФИМБ, 1997.
7. Блэк С. Паблик рилейшнз: Что это такое? — М.: Модино пресс, 1990.
8. Бройнинг Г. Руководство по ведению переговоров / Пер. с нем. — М.: Инфра — М, 1996.
9. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985.
10. Верлока В., Гайдук Д. Эффективность разработки рекламного обращения // Бизнесинформ, — 1997. — № 8.
11. Власова Н. Шифр к сейфу покупателя. — Новосибирск: Экор, 1996.
12. Войчак А. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.
13. Гаркавенко С. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994.
14. Герасимчук В. Маркетинг: Навч. посібник. — К.: Лібра, 1996.
15. Германова Л. Эффективная реклама в России: Практика и рекомендации. — М.: РусПартнер лтд, 1994.
16. Гермогенова Л. Как сделать рекламу магазина. — М.: Прогрес, 1994.
17. Герчикова И. Маркетинг и международное коммерческое дело. — М.: Внешторгиздат, 1991.
18. Гмурман В. Теория вероятности и математическая статистика. — М.: Высшая шк., 1972.
19. Дейан А. Реклама / Пер. с франц. — М.: Прогресс, 1993.
20. Дейан А., Тоаден Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / Пер. с франц. — М.: Прогресс — Универс, 1994.
21. Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять / Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 1996.
22. Диксон П. Управление маркетингом: Учеб. пособие. — М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998.
23. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие. / Пер. с нем. — М.: Высш. шк., 1995.
24. Добробабенко Н. Фирменный стиль: принципы разработки, использования, оценки. — М.: Внешторгреклама, 1991.
25. Зазимин В. Психология в рекламе. — М.: Дата-строн, 1992.
26. Кардаш В. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997.
27. Ковальков Ю., Дмитриев О. Эффективные технологии маркетинга. — М.: Машиностроение, 1994.
28. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1991.
29. Котлер Ф., Армстронг Г., Сендерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — 2-е изд. — К.; М.; СПб.: ИД «Вильямс», 1998.
30. Кузин Ф. Имидж бизнесмена: Практич. пособие. — М.: Ось-89, 1996.
31. Крис А., Жалле Ж. Внутренняя торговля. — М.: Прогресс, 1993.
32. Критсотакис Я. Торговые ярмарки и выставки. Технология участия и коммуникации / Пер. с греч. — М.: Ось-89, 1997.
33. Крылов И. В. Маркетинг. — М.: Центр, 1998.
34. Леоненко М., Мішура Ю., Пархоменко В., Ядренко М. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економіці та фінансовій математиці. — К.: Інформтехніка, 1995.
35. Лук’янець Т. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.
36. Музыкант В. Реклама. Международный опыт и российские традиции. — М.: Право и Закон, 1996.
37. Наймушин А. Основы организации рекламы. — М.: Внешторгиздат, 1992.
38. Николаева М. Товароведение потребительских товаров: Учебник. — М.: Норма, 1997.
39. Оховен М. Магия энергичной продажи / Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1996.
40. Панкратов Ф., Пампухгиянц В. Коммерция и технология торговли. — М. : Маркетинг, 1994.
41. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. — М.: Центр, 1998.
42. Почепщов Г. Теория коммуникации. — М.: Центр, 1998.
43. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. — Харьков: ХАТИОП, 1995.
44. Панкратов Ф., Серегина Т., Шахурин В. Рекламная деятельность: Учеб. пособ. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998.
45. Практическая психология для менеджеров. — М.: Филинъ, 1996.
46. Скотт Дж. Учитесь еффективно продавать и управлять сбытом. — К.: Внешторгиздат, 1992.
47. Сохацька О., Дениско О. Біржова справа: Навч. посібник. — К.: Тріада плюс, 1994.
48. Стоун М., Дейнис Д., Бонд Э. Прямое попадание: факторы успеха прямого маркетинга / Пер. с англ. — Минск: Амалфея, 1998.
49. Стюард Г. Успешный менеджмент торговли: Как сделать вашу команду лучшей. — М.: Филинъ, 1996.
50. Торговля в вашей фирме: Управление товаром. — М.: Прогрес, 1995.
51. Францева Е. Лизинг. — М.: Прогресс, 1998.
52. Федоров А. Запланируй прибыль сегодня // Капитал. — 1998. — №1.
53. Усов В. Основы торговой рекламы: Практ. пособие. — М.: Экономика, 1976.
54. Хромов Л. Рекламная деятельность: показатели, теория, практика. — Петрозаводск: Фолиум, 1994.
55. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных банок и тюбиков / Пер. с англ. — СПб.: Азбука—Терра, 1997.
56. Хисрик Р., Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж / Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996.
57. Шепель В. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1994.
58. Эванс Д., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.
59. Эдвардс Ч., Браун Р. Реклама в розничной торговле США / Пер. с англ. — К.: Сфера-Слово, 1993.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
165
Скачать бесплатно 20348.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.