У нас уже 17872 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Шляхи удосконалення ефективності управління маркетингом на підприємствах ЖКГ
Количество страниц 160
ВУЗ ДАЖКГ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21482.docx 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………...12
1.1 Сутність і значення маркетингу на підприємствах ЖКГ……………………12
1.2. Аналіз та оцінка нормативно-правової бази маркетингової діяльності в сфері ЖКГ…………………………………………………………………………..25
1.3 Маркетинговий менеджмент на підприємствах ЖКГ ……………………….31
Висновок до розділу 1……………………………………………………………...44
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КП ”ЦЕНТРАЛЬНИЙ” ЗА 2008 – 2009 рр………………………48
2.1 Характеристика організаційної діяльності підприємства…….……………..48
2.2 Дослідження й аналіз факторів, що впливають на розвиток підприємства...……………………………………………………………………...56
2.3 Оцінка готовності підприємства до реалізації маркетингової стратегії……85
Висновок до розділу 2……………………………………………………………...90
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КП ”ЦЕНТРАЛЬНИЙ” ……………………………………………93
3.1 Формування єдиної служби маркетингу на КП ”Центральний”…………….93
3.2 Рекомендації щодо ефективності запровадженя маркетингу на підприємстві……………………………………………………………………….111
3.3 Впровадження заходів підвищення іміджу підприємства та охорони праці працівників КП ”Центральний”………………….………………………….......118
Висновок до розділу 3…………………………………………………………….125
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………….129
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………….133
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………136
Список литературы СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України ”Про житлово-комунальне господарство” від 24 червня 2004р. №1875-ІУ
2. Закон України ”Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11.06.2009 року.
3. Закон України ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 14.03.93 р.
4. Закон України ”Про захист прав споживачів” від 2.02.91 р.
5. Закон України ”Про зовнішньоекономічну діяльність” (N 959-XII від 16.04.91 р)
6. Закон України ”Про обмеження монополізму та недопущення несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності” від 12.02.92р.
7. Закон України ”Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23.03.94р.
8. Закон України “Про підприємництво” від 10.03.92 р.
9. Закон України ”Про підприємства в Україні” від 19.03. 91 р.
10. Закон України ”Про рекламу” від 11.07.03 р.
11. Закон України ”Про споживчу кооперацію” від 12.04. 92 р.
12. Постанова ”КМУ Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” від 20.05.2009 р. № 529
13. Алексунін В. А. Маркетинг: Короткий курс: Учеб. пособие. — М.:Издат. дом «Дашков », 1999.
14. Ансофф Й. Стратегическое управление. — М.: Економика, 1998.
15. Бєлєвцев М.І., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
16. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент.—К.: КНЕУ, 1998.
17. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
18. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
19. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.
20. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність, — К.: Вища шк., 1995. — 167 с.
21. Годин А. М. Маркетинг: Учеб.-метод. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и К°», 2000.
22. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков й К°», 1999.
23. Джи Б. Имидж фирм. Планирование,формирование, продвижение.-СПб.: Издательство « Питер»,2000.-224с.
24. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.
25. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. — М.: Воок chamber international, 1992.
26. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2002. – 360 с.
27. Ивуть Р. Б., Гайнутдинов 3. М., Поддргина Л. Й. Основы маркетинга: Учеб. пособие — Минск: 000 «Минсанта», 1998.
28. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2001.-240 с.
29. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2000.
30. Кардаш В. Я. Стандартизация й управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1995.
31. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К: КНЕУ, 2001.
32. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
33. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
34. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
35. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
36. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.
37. Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия й тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001.
38. Павленко А. Ф., ВойчакА. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. —К.: КНЕУ, 1998.
39. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999.
40. Примак Т. А. Основи маркетинга: Конспект лекций. — К.: МАУП, 2000.
41. Ромат Е.В. Реклама. – 5-е изд. – СПб: Питер. 2002. - 544 с.
42. Скибінський С.В. Математико-статистичні прийоми аналізу матеріалів соціологічного дослідження. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993. - 26с.
43. Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.
44. Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.-
45. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика.: навч. посіб.-К.: МАУП, 2003-160 с.
46. Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия.- Маркетинг в России и за рубежом,№3/2001.
47. www.kmv.gov.ua.
48. municipal.kiev.ua.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
1500
Скачать бесплатно 21482.docx 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.