У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ
Количество страниц 33
ВУЗ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22107.doc 
Содержание ЗМІСТ

1. ВСТУП.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

ПИТАННЯ 1. Поняття “методи виховання військовослужбовців” та їх класифікація
ПИТАННЯ 2. Методика застосування основних методів виховання військовослужбовців

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.
ВСТУП.

Серед основних умов, які визначають ефективність виховання військовослужбовців, особливе місце посідають методи виховання. Це пов’язано з тим, що, по-перше, вони обумовлюють характер взаємовідносин вихователів і вихованців, що складає серцевину всього виховного процесу, по-друге, новими досягненнями педагогічної науки та практики, по-третє, без сучасних ефективних методів виховання найкращі цілі, ідеали та зміст військового виховання позостануться тільки в намірах їх організаторів, по-четверте, відповідальними завданнями виховання українських військовослужбовців, які визначені в Концепції виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України та низкою інших державних документах. Поняття “метод виховання” є досить складним. Це обумовлено надзвичайною багатогранністю і різнобічністю того процесу, який повинна відображати ця педагогічна категорія. Ось чому в педагогіці до цього часу не припиняються дискусії відносно розкриття сутності методів виховання та їх класифікації.
Поняття “метод” запозичений із західноєвропейських мов: німецьке слово methode, англійське – method, французьке – methode. Грецьке слово “methodos” означає дослідження, спосіб, шлях наближення до істини.
У педагогічній практиці метод виступає як “спосіб організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями розглядуваного об’єкта” [1, с. 205]. У той же час у педагогіці немає єдиного підходу до визначення методів виховання. Про це, наприклад, свідчать три наступних визначення методів виховання, які маються у вітчизняній педагогіці.
“Методи виховання – сукупність найбільш загальних способів розв’язання виховних завдань і здійснення виховних взаємодій, способів взаємопов’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованих на досягнення цілей виховання; сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, які використовуються в процесі формування особистісних якостей учнів для розвитку їхньої свідомості, мотиваційної сфери й потреб, для вироблення навичок і звичок поведінки й діяльності, а також їх корекції і вдосконалення” [1, с. 206].
Список литературы Висновок по темі заняття. Таким чином, вихователі мають достатньо міцний арсенал як загальних, так і специфічних методів виховання військовослужбовців. Під час їх використання необхідно враховувати психолого-педагогічні закономірності процесу виховання воїнів, характер і зміст бойової та гуманітарної підготовки, сучасні організаційні, методологічні та методичні вимоги до організації та здійснення навчально-виховного процесу, конкретні вимоги до підготовки відповідних військових підрозділів і фахівців, наявність навчально-виховної інфраструктури у військовій частині, рівень підготовленості вихователів і вихованців, інші об’єктивні та суб’єктивні обставини. Безумовно, ніякий окремо взятий метод не вирішує всі проблеми, якщо не використовується творчо, у взаємозв’язку з іншими методами, з урахуванням конкретних суб’єктивних та об’єктивних законів і закономірностей організації цього складного і змістовного соціально-педагогічного процесу.
Отже, методи виховання військовослужбовців характеризують змістовно-процесуальну, чи внутрішню сторону процесу виховання, а зовнішню організаційну сторону – визначають форми виховання.


Література

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.
2. Военная психология и педагогика / Под ред. В.Ф.Кулакова. – М.: Изд-во “Совершенство”, 1988.
3. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей, выступая публично. – К.: Наукова думка, 1989.
4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища шк., 1997.
5. Макаренко А.С. Соч.: В 7 т. – М., 1951. – Т. 5.
6. Методика воспитательной роботы / Под ред. Л.И.Рувинского. – М.: Просвещение, 1989.
7. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского, Г.Нойнера. – Москва-Берлин, 1978.
8. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Вища шк., 1986.
9. Проблемы совершенствования методов и форм воспитания // Тез. докл. краевой науч.-метод. конф. 26-27 марта 1983 г. – Красноярск, 1983.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22107.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.