У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Опробування. Підрахунок запасів
Количество страниц 27
ВУЗ ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Год сдачи 2011
Бесплатно скачать 22134.doc 
Содержание Зміст
1. Вступ 3
2. Геологічна характеристика району робіт 7
3. Методика робіт 10
4. Новоселицька ділянка. Властивості корисної копалини. 17
5. Підрахунок запасів 23
6. Висновки 26
ВСТУП

Опока – зцементована мікропориста порода, яка складена переважно аморфним кремнієм (SiO2 – опалом, який частково змінений у халцедон) із домішком глинистого матеріалу, скелетних часток організмів (панцирів, діатомей, раковин радіолярій, спікул кременевих губок), зерен кварцу, польового шпату та глауконіту.
Опока відноситься до групи осадочних порід, у яку входять три різновиди крем’яних порід: діатоміти, трепел та опока. Всі вони складені переважно опалом та кристобалітом і відрізняються між собою пористістю та об’ємною вагою. Найбільша пористість відмічається у діатомітів – 60-75%, у трепелів – 30-60% та найменша – у опок – 20-30%. Відповідно об’ємна вага обратно пропорційна і коливається по породах від 0,4 до 1,6 кг/м3.
Промислове використання кременевих порід основано на ряді їх фізичних та хімічних якостей, із яких головними є висока пористість, мала об’ємна вага, значна термостійкість, наявність активного кремнезему та хімічна стійкість по відношенню до кислот. Ці різноманітні якості роблять кременеві породи сировиною багатоцільового використання і в залежності від цього регламентуються відповідними державними та галузевими стандартами та технічними умовами.
Головний користувач кременевих порід (більше 70%) – цементна промисловість, де вони приміняються у якості активних мінеральних домішок, які усувають шкідливий вплив гідрату окислу кальцію.
Опоки використовуються також як заповнювачі у виробництві легких та комірчастих бетонів – осушувачів природних газів; із них виготовляють стінові блоки.
Крім вищеназваних напрямків опоки використовуються у якості різних наповнювачів пластичних мас, гуми, фарб, хімічних, косметичних та медпрепаратів, у виробництві розчинного скла, електрозварювальній справі, пропитуванні різних матеріалів з метою придання їм кислотостійкості та міцності, при очистці жорстких вод, як абразиви при поліровці виробів із м’яких металів, мармуру та скляних виробів.
Останні 15 років на території зарубіжних країн широкого розповсюдження набуває новий будівельний матеріал кремнезит, отриманий на основі висококремнистих опок із вмістом SiO2 аморфного більше 30%.
Кремнезит отримано у результаті взаємодії опоковидних порід із недорогими хімічними реагентами при температурі реакції до 6000.
Кремнезит по питомій вазі у 1,5-2 рази легший керамзиту (250 супроти 450 кг/м3) та у декілька разів міцніший до сих пір відомих легких наповнювачів бетону та стінових блоків.
Винахід на отримання кремнезиту запатентовано, а його впровадження у виробництво буде проводитися на заводах України.
В даний час попит на кремнезит тільки із сторони Англії та Німеччини складає близько 350 тис.м3 на рік. Попит на кремнезит від будівельних організацій України та близького зарубіжжя ще не визначений, але уже очевидно, що в найближчі роки він складе кілька мільйонів кубічних метрів.
В даний час на базі Сумського ВО “Хімпром” працює цех по виробництву кремнезиту, сировинною базою якого є трепел, що завозиться із Коноплянського родовища Кіровоградської області. Але діюче підприємство край зацікавлене мати своє родовище місцевої сировини, яке знаходиться у безпосередній близькості від виробника.
Із місцевої сировини особливої уваги заслуговують розповсюджені на півдні області кременисті породи-опоки, які приурочені до відкладів псьольської світи нижнього палеогену.
Враховуючи вищесказане Сумська обладміністрація надіслала КП “Південукр-геологія” листа із проханням провести пошукові роботи в районі діючого підприємства з метою забезпечення його місцевою сировиною.
Пошуково-оціночні роботи на опоки проведені Харківською КГП КП “Південукргеологія” згідно Геологічного завдання Державної геологічної служби від 18.04.07 р. протягом 1998-2007 років, та заявки Сумської облдержадміністрації №1-21 від 03.03.98 р.
Мета роботи – виявлення у безпосередній близькості від м. Суми родовища опоки із запасами більше 5 млн.м3, придатного для виробництва кремнезиту та активних мінеральних домішок.
Пошукові роботи на опоки проведені на: Новоселицькій ділянці, що розташована у південній частині Сумського району Сумської області.
Проведені пошуково-оціночні роботи.
Новоселицька ділянка розташована у 0,3 км на північний схід від с. Новоселиця Сумського району, в 2,5 км на південний схід від залізничної станції Баси.
Північна частина ділянки знаходиться у межах діючого кар’єру з видобутку будівельних пісків Басівського родовища.
Географічні координати ділянки:
ПШ 50050’32’’ 50050’48’’
СД 34054’47’’ 34054’17’’
Абсолютні відмітки поверхні ділянки коливаються від 131 до 135,7 м – у кар’єрі і 136,2 до 145,2 м – на південь від кар’єру.
Бурові роботи проводилися бригадою Сумської ГРП Харківської ГРЕ Гаврашенко А.А.
Лабораторні роботи проведені Центральною лабораторією КП “Південукргеологія” під керівництвом Стародубцевої В.В. Лабораторно-технологічні дослідження опоки проведені Сумським інститутом МІНДІП.
Камеральна обробка польових матеріалів та складання геологічного звіту проводилися геологами Сімончуком М.М. та Соколовою І.М., геодезистом Козачком В.Д. під керівництвом начальника партії Рудого М.Г.
Створення електронної версії звіту виконано оператором ПЕОМ Петренко О.М., а графічних додатків – О.Б. Корольковою.
Загальне методичне керівництво польовими та камеральними роботами виконувалося головним геологом КП “Південукргеологія” Козар М.А. та провідним геологом Дзядук О.П.
Основні результати проведених робіт викладено у наступних розділах звіту.
Список литературы ВИСНОВКИ

Роботи проводилися згідно Геологічного завдання Державної геологічної служби від 17.10.05 р. та листа Сумської обласної державної адміністрації № 1-21/236 від 18.02.98 р.
Мета роботи – виявити у безпосередній близькості від ВО “Сумихімпром” (м. Суми) 2х ділянок опоки із запасами більше 5 млн.м3, придатних для виробництва кремнезиту і активної мінеральної домішки.
В геоструктурному відношенні район робіт приурочений до північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини.
В геологічній будові району приймають участь палеогенові, неогенові та четвертинні відклади.
Корисна копалина на ділянках приурочена до псьольської світи палеогену.
Згідно “Інструкції по застосуванню класифікації запасів до родовищ кременистих порід” розвідані ділянки опок віднесені до першої групи – крупні і середні, шарові верстви, витримані по потужності і якості корисної копалини. Причому Барвінківська, Токарівська та Нижньосироватська ділянки віднесені до крупних, а Новоселицька – до середніх.
В І стадію робіт на 4х ділянках по мережі 800 х 800 м було пройдено 40 свердловини загальним обсягом 1562,8 м.
В ІІ стадію робіт по мережі 400-450-500 м на Барвінківській та 200 х 250 м на Новоселицькій ділянках пройдено 18 свердловин загальним обсягом 511,7 м.
Усього при проведенні І та ІІ стадії робіт було відібрано 313 рядових проб опок, 6 проб на мінералогічний аналіз, 2 лабораторно-технологічні проби, 9 монолітів на фізико-механічні дослідження. Крім того на цих ділянках пройдені гідрогеологічні свердловини, проведені пробні відкачки, а по всіх розвідувальних свердловинах проведений замір рівня води.
Пошуково-оціночні роботи проведено у 2 етапи на 4х ділянках – Барвінківській, Токарівській, Нижньосироватській та Новоселицькій. Роботи ІІ етапу проведені на більш перспективних Барвінківській та Новоселицькій ділянках.
По 3 свердловинах проведено гамма-каротаж станцією СКІ-74 загальним обсягом 88,8 п.м. По решті свердловин виконаний гамма-каротаж приладом СРП-68-02.
Проведені радіологічні дослідження опок показали, що ефективна питома активність їх складає 93 Бк/кг і вони придатні для всіх видів будівництва без обмежень.
По результатах проведених робіт установлено, що глибина залягання опоки на Барвінківській ділянці, у контурі підрахунку запасів, коливається від 6,7 до 20,7 м (середня 17,5 м), а на Новоселицькій – від 0,5 до 14,7 м (середня 6,3 м). Потужність опок змінюється відповідно від 11,2 до 18,7 м і від 8,3 до 14,1 м.
Згідно результатів хімічного аналізу рядових проб опоки відповідають вимогам технічних умов. Вміст SiO2 ам. в опоках на Барвінківській ділянці коливається вміст (в%) від 30,0 до 53,51 (сер. 34,63), Новоселицької ділянки – від 30,1 до 49,15 (сер. 35,11); Fe2O3 на Барвінківській ділянці коливається вміст (в%) від 2,06 до 4,21 (сер. 3,18), на Новоселицькій ділянці – від 1,5 до 3,9 (сер. 2,73); CaO + MgO коливається вміст (в %) від 2,75 до 15,1 (сер. 13,79) на Барвінківській ділянці і від 1,4 до 14,9 (сер. 9,99) на Новоселицькій.
Проведеними Сумським інститутом мінеральних добрив і пігментів лабораторно-технологічними дослідженнями установлена придатність опок Барвінківської і Новоселицької ділянок для виробництва кремнезиту в шихті з трепелом Коноплянського родовища (50 : 50%).
Отриманий кремнезит має наступні характеристики:
– насипна щільність – 250 кг/м3;
– теплотворність – 0,049 Вт (мK);
– міцність при стиску в циліндрі – 6,5 кгс/см2;
– водопоглинання за 3 години – 8,5%.
На підставі виконаних досліджень розроблена технологічна схема установки по виробництву кремнезиту і виконані попередні розрахунки економічної ефективності цього виробництва.
По розробленому варіанті технології організації виробництва і отримання кремнезитового гравію економічно доцільні при забезпеченні його збуту із відпускною ціною 200-250 гривень за 1 м3 гравію.
Проведеними дослідженнями 5 проб опок Новоселицької ділянки установлено, що її активність коливається в межах: дві проби – від 45,63 до 102,4 мг/г, а три проби – від 153,74 до 204,26 мг/г.
Розкривні породи на Новоселицькій ділянці планується розробляти екскаватором ЕО-4111Б до місць рекультивації. Заводнену корисну копалину (опоку) потужністю від 11,2 до 18,7 м планується розробляти екскаватором драглайном Е-2503 одним уступом із подальшим транспортуванням автомобілями КРАЗ-256Б на промплощадку.
В результаті проведених пошуково-оціночних робіт на Новоселицькій ділянці підраховані запаси опок по категорії С2. Основою для підрахунку запасів послужили топографічні плани відповідно масштабів 1: 2000 та 1: 10 000.
Верхній контур підрахунку запасів проведений по покрівлі опок, а нижній – по їх підошві. Підрахунок запасів опок виконано методом геологічних блоків.
На Нижньосироватській ділянці оцінено перспективні ресурси по категорії Р1.
Запаси опок по категорії С2 на Барвінківській ділянці складають 28147,6 тис.м3, а на Новоселицькій - 4449,9 тис.м3.
Обсяги розкривних порід складають відповідно 31571,8 тис.м3 та 2851,4 тис.м3.
Перспективні ресурси по категорії Р1 на Нижньосироватській ділянці складають 116,1 млн.м3.
Згідно техніко-економічних розрахунків, приведених у ТЕМ, розробка Барвінківської ділянки є рентабельною і економічно вигідною для промислового освоєння. Окупність капвкладень у підприємство по видобутку опоки, побудованого на базі Барвінківської ділянки, складе 7 років при рентабельності 27,1 %, а на Новоселицькій відповідно 4 роки при рентабельності 64,1 %.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 22134.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.