У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Оцінка кредитоспроможності позичальника на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк»
Количество страниц 49
ВУЗ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Год сдачи 2011
Содержание ЗМІСТ


Вступ
1. Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника
2. Досвід оцінки кредитоспроможності в банках України
3. Характеристика методики оцінки кредитоспроможності ПАТ„Укрсоцбанк”
4. Аналіз методики оцінки кредитоспроможності ПАТ „Укрсоцбанк”
Висновки
Список використаної літератури
Вступ

В ринковій економіці товарно-грошові відносини обумовлюють існування зобов’язань, пов’язаних з наданням на умовах повернення грошей або майна, визначеного родовими ознаками. Це дає можливість поповнити обігові кошти учасників товарно грошових відносин. Такі зобов’язання називають кредитними . Зобов’язання з кредитування виникають не тільки тоді коли є факт надання грошей або майна на умовах повернення, а й тоді, коли сторона основного зобов’язання (купвля-продаж, підряд і т. інш.) надала іншій стороні відстрочку виконання зобов’язань (сплатити грошові кошти, передати майно, виконати роботи, надати послуги). Є дві основні форми кредиту - грошовий та комерційний. Грошовий кредит - це відносини з передачі грошей або речей, що їх замінюють, у власність боржника з зобов’язанням останнього повернути еквівалентну кількість грошей або речей. В той час комерційний кредит - це відстрочка виконання зобов’язань за основним договором.
Згідно зі ст.3 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції з привернення та розміщення грошових вкладів та кредитів можуть виконувати тільки банки.
На даний час актуалізувалася проблема розробки критеріїв для оцінки фінансового стану позичальника. З метою захисту інтересів кредиторів та вкладників банка кредитування позичальників здійснюється згідно чинного законодавства України з виконанням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності комерційних банків та вимог з формування обов’язкових страхових та резервних фондів. Одним з основних економічних нормативів, встановленим для комерційних банків є максимальний розмір ризику на одного позичальника. Він встановлюється у вигляді певного відсотка власного капиталу кредитної установи, в розмірі якого може бути наданий кредит одному позичальнику. Цей показник визначається як співвідношення сукупної заборгованості за кредитами одного позичальника та 50% суми позабалансових зобов’язань, які видані по відношенню до цього позичальника, до суми власних коштів банка. Максимальний розмір ризику є дуже важливим економічним показником, тому що його невиконання у випадку неповернення кредиту крупним позичальником (суми кредиту в великому розмірі) може призвести до банкрутства банка. Тому для банка вкрай важливо перед видачею кредиту розрахувати, чи буде позичальник в змозі своєчасно та в повному обсязі погасити кредит. Одним з методів, які дозволяють зменшити кредитний ризик є оцінка кредитоспроможності позичальника.
Більше всіх інформації про кредитоспроможність підприємств та організацій потребують банки: їх прибутковість та ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику при здійсненні кредитних операцій можливо досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банка, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредиту.
Список литературы Висновки

Підводячи висновки роботи ще раз доцільно підкреслити актуальність теми. Більш за всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств та організацій потребують банки: їх прибутковість та ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану позичальника. Зниження ризику при здійсненні кредитних операцій можливо досягнути на підставі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банка, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використання кредита.
Список використаної літератури

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» № 2121- III від 07.12.2000г.
2. Положення «Про кредитування», затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 №246. (втратило чинність)
3. Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279.
4. Цивільний Кодекс України в редакції від 19.06.03.
5. Господарський кодекс України от 16.01.03 №436-IV.
6. Аналіз банківської діяльності: Підручник А.М,Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та інш. За ред. А.М.Герасимовича. –К.: КНЕУ, 2003 -599с.
7. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю „Банківський менеджмент”/ За ред проф. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М.Герасимовича – Житомир: ПП „Рута” , 2001 – 384.
8. Бабкин В.В. Оценка потенциального заемщика коммерческого банка с позиции экономической безопасности//Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. -2004- №12.
9. Банківська статистика: Конспект лекцій.Навчальне видання. –К.:МАУП, 1999 – 124.
10. Банковская энциклопедия. Под ред. Лукаш С.И. и Малютиной Л.А. –Днепропетровск, 1994.
11. Банківські операції. О.В.Васюренко. Навч.посіб. – К.: Знання, 2000г.
12. Банківські операції. Підручник. /За ред. А.М.Мороза – К. : 2000г.
13. Банковское дело/Под ред. Г.Н.Белоглазовой и Л.П.Кроливецкой. –СПб: Питер, 2002 -384.
14. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Анализ кредитоспособности заемщика// Фининсы и кредит – 2001 №16.
15. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник/ За ред. д.е.н. проф. Ф.Ф.Бутинця – К.: Кондор, 2004 – 461.
16. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки// Фінанси україни – 2000 – №1.
17. Н. Привалова. Банковские кредиты: все что нужно знать. // Баланс №21 (511) от 25.05.2004г.
18. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників// Вісник НБУ – 2003- №11.
19. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник: Навчальне видання. – К. КНЕУ, 2002- 183.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.