У нас уже 121555 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Знаки для товаров и услуг (укр)
Количество страниц 34
ВУЗ Киевская юридическая академия
Год сдачи 2010
Содержание Вступ
1. Значення торговельної марки
2. Поняття та види знаків для товарів і послуг
3. Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг
4. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак (марку)
5. Захист прав на знаки для товарів і послуг
Висновок по темі
Перелік посилань
Список використаної літератури
Список литературы Перелік посилань

1. Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
2. Стаття 492 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.
3. Гражданское право Украины: Учебник / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков: ТОВ «Одіссей», 1996. - 384 с.
4. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 123 с.
5. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2000. - 465 с.
6. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 147 с.
7. Стаття 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
8. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. - 678 с.
9. Стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
10. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 239 с.
11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 612 с.
12. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов, С.Н. Приступа, В.М. Ігнатенко. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2000. - 451 с.
13. Пункт 2.1.21 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116.
14. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. Мошинська // Закон і бізнес. - 1995. - № 20. - 67 с.
15. Стаття 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
16. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. - 680 с.
17. Стаття 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
18. Стаття 496 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.03 року.
19. Заявление потомков знаменитого винозаводчика П.А. Смирнова. // Известия. - 1996. - 21 февраля. - 5 с.
20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 615 с.

Список використаної літератури

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 року.
2. Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16.01.03 року.
3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.93 року.
4. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116.
5. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 року № 576.
6. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10.
7. Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 року № 247.
8. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року.
9. Законодавство про інтелектуальну діяльність: Збірник нормативних актів. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 798 с.
10. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. - 856 с.
11. Гражданское право Украины: Учебник / Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. - Харьков: ТОВ «Одіссей», 1996. - 621 с.
12. Право інтелектуальної власності: Підручник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Атіка, 1998. - 385 с.
13. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.
14. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика: Науково-практичне видання: У 4-х т. / За ред. О.Д. Святоцького. - т.1: Право інтелектуальної власності / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. В.М. Литвина, С.О. Довгого. - К.: Ін Юре, 1999. - 492 с.
15. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов, С.Н. Приступа, В.М. Ігнатенко. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2000. - 534 с.
16. Цивільне право України: Підручник / Ч.Н. Азімов. - Харків: ТОВ «Одіссей», 2000. - 678 с.
17. Гражданское право: Учебник / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. - К.: Юринком Интер, 2001. - 461 с.
18. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.1. - 642 с.
19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн.2. - 708 с.
20. Цивільне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. - 448 с.
21. Цивільне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
22. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.1. - 736 с.
23. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн.2. - 640 с.
24. Словарь гражданского права / Под ред. В.В. Залесского. - М.: Юристь, 1998. - 709 с.
25. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 1309 с.
26. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? / Н. Мошинська // Закон і бізнес. - 1995. - № 20. - 67 с.
27. Заявление потомков знаменитого винозаводчика П.А. Смирнова. // Известия. - 1996. - 21 февраля. - 5 с.
28. Право інтелектуальної власності і погляд на проблеми / Р. Шишка // Право України. - 1999. - № 1. - 99 с.
29. Товарний знак та його ознаки / О. Мельник // Право України. - 1999. - № 2. - 123 с.
30. Треті особи як суб’єкти права на знак для товарів і послуг / О. Кашинцева // Право України. - 1999. - № 7. - 80 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
160

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.