У нас уже 122687 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік і аналіз касових операцій
Количество страниц 116
ВУЗ Киевская национальная академия
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6
1.1. Характеристика касових операцій 6
1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18
1.3. Характеристика підприємства ТОВ „Технологія ИА” та аналіз його основних економічних показників 22
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 34
2.1. Організація обліку касових операцій 34
2.2. Первинний облік касових операцій 42
2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 49
2.4. Порядок проведення інвентаризації каси та відображення її результатів в бухгалтерському обліку 52
2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 63
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 69
3.1. Методичні прийоми проведення аналізу 69
3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 83
3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 88
3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 93
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105
ДОДАТКИ. Звітність, накази, первинні документи 111-116

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо, обліку і аналізу касових операцій операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань:
- своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків;
- контроль за збереженням грошових коштів в касі підприємства;
- використанням грошових коштів по їх цільовому призначенню;
- своєчасність розрахунків з постачальниками, покупцями (замовниками), бюджетом, банками, органами соціального страхування, робітниками і службовцями і др.;
- контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами для попередження простроченої заборгованості;
- своєчасне здійснення інвентаризації грошових коштів та оформлення розрахунків
Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку і аналізу касових операцій підприємства ТОВ „Технологія ИА”.
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Технологія ИА”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку і аналізу касових операцій підприємства.
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки кредитних операцій підприємства.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
630

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.